«Кыргызаэронавигация» мамлекеттик ишканасынын сапат менеджмент системасы

9000 ISO сериясындагы эл аралык стандарт боюнча сапат менеджмент системасын (СМС) колдонуу тууралуу жарандык авиациянын эл аралык уюмунун (ЖАЭУ)талаптары аба кыймылын тейлөө боюнча ишканадагы аба кемелеринин учууларынын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган иш-аракеттердин бири болуп саналат.Сапатты башкаруунун технологиялары  абдан универсалдуу, алар кандай гана ишмердүүлүктүн түрлөрү болбосун продукциялардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн талап кылынган жана  туруктуу деңгээлин камсыз кылат.

2015-жылдын сентябрь айында сапатты башкаруу боюнча стандарттардын бешинчи версиясы чыкты. Бул чыгарылыш маанилүү өзгөрүүлөргө дуушар болду. ISO 9001:2015  стандартындагы жаңы версиясы СМСнын ишкананын бүтөндөй менеджмент системасына  органикалык түрдө киришине көбүрөөк басым жасоодо. “Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасы үчүн аэронавигациялык кызматтарды көрсөтүүчү катары  Кыргыз Республикасындагы аба кемелердин  учууларынын коопсуздугун  башкаруу зарыл. Коопсуздукту натыйжалуу башкаруу – бул тобокелдикти натыйжалуу башкаруу. Стандарттын жаңы версиясы бир нече  менеджмент системасын(учуулардын коопсуздугун башкаруу системасы,сапат менджментинин системасы ж.б.) ишке келтирүүдө жана интеграцияланган менеджмент системасын жайылтууда күч-аракетти олуттуу үнөмдөөгө мүмкүндүк берет.

“Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасында сапат менеджмент системасын жайылтуу жана иштеп чыгуу 2011-жылы эл аралык аэронавигацияга метеорологиялык кызмат көрсөтүүлөр  боюнча ишмердүүлүктөн башталган.2014-жылдын апрель айында ишкана СМС ISO 9001:2008 эл аралык стандарттын талаптарына ылайык келе турган тастыктоодон өткөн (Тастыктамаларды кара). 2017-жылдын апрелинде тышкы ре-сертификациондук аудит колдонуудагы башкаруу системасына шайкеш келе тургандыгын ырастады.

2017-жылдын июнь айында СМСнын  ISO 9001:2015 эл аралык стандарттын талаптарына шайкештиги боюнча аэронавигавигациялык маалымат кызматын  көрсөтүү жаатындагы сертификациялык аудит ийгиликтүү өттү.

Ишкананын жакынкы арадагы пландарынын бири - бул аэронавигациялык маалымат кызматынын (АМК) ишмердүүлүгүн тастыктоо жана МС ISO 9001:2015 стандарты боюнча эл аралык аэронавигацияны метеорологиялык тейлөө көрсөтүү боюнча иш-аракеттерди  тастыктамалоо.