Финансы жана экономика

Жарандык авиациянын эл аралык уюмунун  (ИКАО) сунуштамасына ылайык , “Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасынын техникалык модернизациясын каржылоодо, персоналдарды окутууда, Кыргыз Республикасынын аба кыймылын тейлөө жаатындагы түзүмдүк жана уюмдук жакшыртууларды жүргүзүүдө аба кыймылын тейлөө жана уюштуруу системаларынын өнүгүүсүнө кетирилген чыгымдардын ордун толтуруу аба мейкиндигин пайдалануучулардан алынуучу аэронавигациялык жыйымдардын өсүшүнүн эсебинен жүргүзүү каралган.

“Кыргызаэронавигация”  мамлекеттик  ишканасынын  негизги экономикалык көрсөткүчтөрү (Аба кемелерин тейлөө)   

 

 Аба кемелеринин транзиттик каттамдары

БИЗДИН ДАРЕК:  Кыргыз Республикасы

720062,  Бишкек ш,  "Манас" аэропорту

Банктык  реквизиттер:

BANK REQUISITIONS - USD

BENEFICIARY:    SE "KYRGYZAERONAVIGATSIA"
          ACCOUNT # 1280010171824125, 

BANEFICIARY BANK:
          KYRGYZ INVESTMENT AND CREDIT BANK
          SWIFT: KICB KG 22
          BISHKEK, KYRGYZSTAN

CURRESPONDENT BANK: 
          Raiffeisen Bank International AG 
          Am Stadtpark 9,1030 Vienna,Austria
          SWIFT: RZBAATWW
          Account № of KICB: 070-55066534

КР АК АНТ үчүн жыйымдардын негизги коюмдары