Байланыштар

"Кыргызаэронавигация" МИ

720062, аэропорт "Манас",

Бишкек ш., Кыргыз Республикасы,

Тел.: +996 (312) 393365, факс: +996 (312) 393982

E-mail: kan_atm@inbox.ru

АФТН: УЦФМЯДЬЬ

Башкы директор - Омуров Торокелди Камчибекович

Тел.: +996 (312) 393559

Факс: +996 (312) 393093

Башкы директордун жеке суроолор боюнча жарандарды кабыл алуу убактысы :

дүйшөмбү, бейшемби  күндөрү  саат 14.00 дөн -15.00 гө чейин

Башкы директордун биринчи орун басары - Калмуратов Беркут Калмуратович

Тел.: +996 (312) 393973

Башкы директордун орун басары - Кемелбеков Бакытбек Кайнарбекович

Тел.: +996 (312) 393018

Тышкы байланыш сектору

Тел/факс:+996 (312) 393222

E-mail: kan_atm@inbox.ru

Канцелярия

Тел.:+996 (312) 393365

Факс: +996 (312 ) 393982

E-mail:  officekan@mail.ru

КР АКУ боюнча Башкы борбордун Жарандык сектору

Тел.: +996 (312) 393552

Факс: +996 (312) 393573

E-mail: atfmu@caa.kg

 gcz.ovd@bk.ru

АФТН: UCFMZDZX – УЦФМЗДЗЬ

UCFMZDCS – УЦФМЗДЦС – Расписание боюнча  диспетчер

АКУ РБ

Тел.: +996 (312) 393551 – учуулар жетекчиси

АФТН: UCFMZRZX – УЦФМЗРЗЬ

Брифинг

Тел.: +996 (312) 393433

Факс: +996 (312) 393570

АФТН: UCFMZTZX – УЦФМЗТЗЬ

UCFMZTZG – УЦФМЗТЗГ –АДП пландаштыруу

E-mail:  briefing.bishkek@bk.ru

АМК

Тел.: +996 (312) 393174

АФТН: UCFMYOYX – УЦФМЫОЫЬ

E-mail: ais_kyrgyzstan@bk.ru

Метео

Тел.: +996 (312) 393436

E-mail:  amc.manas@mail.ru

АФТН: UCFMYMYX – УЦФМЫМЫЬ

ОМБ

Тел.: +996 (312) 393494, +996 (312) 393620

E-mail:    kan_training@mail.ru

МСБ

Бишкек  ш. Ахунбаева к. 184,

Тел.: +996 (312) 251893 – каттоочу жай

E-mail:  kan_mcch@mail.ru