Сапат саясаты

Бекитилди

                                                                                              “Кыргызаэронавигация” МИнин

  Башкы директору

У.А.Рахманов тарабынан

28.03.2018

“Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасынын

САПАТ ТАРМАГЫНДАГЫ САЯСАТЫ

Ишкананын миссиясы:

Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигин пайдалануучуларга  эл аралык жана улуттук стандарттарга жана  талаптарга жооп берген сапаттуу аэронавигациялык тейлөөнү камсыз кылуу.

Ишкананын көрүүсү:

Аба кыймылын аэронавигациялык жактан  жогорку сапатта тейлөөчү катары эл аралык рынокто ишкананын позициясын бекемдөө.

Негизги баалуулуктар:

  • учуулардын коопсуздугу
  • жогорку кесипкөйлүк
  • жоопкерчилик

Сапат тармагындагы негизги багыттар:

- Аба кемелеринин учууларынын коопсузудугун, регулярдуулугун жана үнөмдүүлүгүн камсыз кылууга көмөк көрсөтүү.

- Улуттук жана эл аралык ченемдик-укуктук жана жөнгө салуу докменттеринин талаптарына жооп берген продукцияны берүү жана кызмат көрсөтүү.

- Керектөөчүлөрдүн жана кызыккан тараптардын канааттануусун жогорулатуу.

- Сапат менеджмент системасын жайылтуу жолуменен башкаруу системаларын өркүндөтүү анын ИСО 9001 эл аралык стандарт талаптарына дал келүүсү жана жакшыруусу.

- Аэронавигациялык жабдууларга модернизация жүргузүү, Кыргыз Республикасынын жана ИКАОнун талаптарына ылайык жаңы технологияларды жана методдорду жайылтуу.

- Өнөктөштөр, берүүчүлөр жана кардарлар менен өз ара пайдалуу мамилелерди өнүктүрүү.

- Персоналдарга зарыл болгон компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берүү.

- Сыйлоонун жана дем берүүнүн ар кандай түрлөрүн пайдаланууменен персоналдаргат үрткү берүү.

- Аба ташуучулардын муктаждыктары үчүн ийкемдүү чара көрүүдө КР аба мейкиндигинин натыйжалуу пайдаланууну камсыз кыла турган аба трассаларынын тармагын кеңейтүү.

Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги сапат тармагындагы Саясатты ишке ашыруу боюнча милдеттенмелерди  өзүнө алат

Башкы директордун биринчи 

орун басары                                                                                   К.Ш.Бутабаев

Башкы директордун орун басары                                             М.А.Жакыпбаев

Башкы директордун орун басары                                            Н.Ж.Эрмекова