“Кыргызаэронавигация” МИ жаңы Уставы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-июлундагы № 450 токтому менен Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине караштуу "Кыргызаэронавигация" мамлекеттик ишканасынын Уставы бекитилди.  Ушуга байланыштуу юстиция органында кайра каттоо жүргүзүлдү жана жаңы юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүк алынды